Zakres usług związanych z medycyną pracy:

 • współpraca z pracodawcami mająca na celu rozpoznanie, oszacowanie jak i ocenę czynników, które poprzez występowaniu w danym środowisku pracy mogą ujemnie przyczyniać się do stanu zdrowia pracownika. Dotyczy to również sposobów wykonywania danej pracy na określonym stanowisku.

 • wpólna praca z danym zakładem pracy mająca na celu rozpoznie oraz ocenę potencjalnego ryzyka zawodowego w danym środowisku pracy. Współpraca dotyczy również informowania o ryzyku wystąpienia potencjalnie niekorzystnych skutków dla zdrowia pracownika

 • porady z zakresu zarówno organizacji pracy jak i ergonomii oraz fizjologii na danym stanowisku pracownika

 • działalność konsultacyjna oraz orzecznicza z zakresu patologii zawodowej

 • czynne poradnictwo w kontekście chorych cierpiacych na choroby zawodowe bądź też inne schorzenia powiązane z wykonywaniem danej pracy

 • systematyczny monitoring stanu zdrowia osób pracujących

 • badania umożliwiające już wczesną diagnostykę w kontekście chorób zawodowych bądź innych schorzeń powiązanych z wykonywaniem danego typu pracy

 • inicjatywy związane z promocją zdrowia, realizacja prozdrowotnych programów profilaktycznych, które wynikają z oceny stanu zdrowia pracowników

 • pomoc w realizacji przez pracodawcę działalności na rzecz ochrony zdrowia pracowników oraz inicjowanie takich przedsięwzięć

 • szkolenia pracowników odnośnie zasad dotyczących sposobów zmniejszania ryzyka zawodowego

 • programowa realizacja zasad profilaktyki zdrowia wśród pracowników którzy należą do różnych grup szczególnego ryzyka 

 • różnego rodzaju programy, wdrażane w celu promocji zdrowia w zakładach pracy

 • analizy stanu zdrowia poszczególnych pracowników