W naszym centrum medycznym w Żywcu, oferujemy i prowadzimy badania kierowców - czyli badania lekarskie dla  osób ubiegających się o zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdów - od motoroweru do pojazdów silnikowych. Badania kierowców przeznaczone są również dla osób ktore chcę przedłużyć  ważność swojego dokumentu dla danej kategorii prawa jazdy jak i dla tych, którzy będą ubiegać się o przywrócenie uprawnień (w przypadku ich cofnięcia) - dotyczy to osób które kierowały w przeszłości pojazdami będąc w stanie nietrzeźwości , w stanie po użyciu środków działających  podobnie jak alkohol (środki odużające i inne). Podczas wykonywania badań lekarskich dla kierowców uprawniony lekarz ma za zadanie dokonanie weryfikacji stanu zdrowia przyszłego kierowcy celem stwierdzenia zaistnienia lub też braku istotnych przeciwwskazań związanych z jego stanem zdrowia w kontekście jego zdolności do kierowania pojazdami danej kategorii. Centrum Medyczne Gwinner Żywiec - prowadzi również badania kierowców przeznaczone dla pracowników używających pojazdów mechanicznych do celów zawodowych i służbowych. W przypadku określonych rodzajów uprawnień przeprowadzamy w naszej poradni psychologicznej dodatkowe badania psychotechniczne, jeżeli takowe są wymagane. Centrum Medyczne Gwinner prowadzi badania w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego na podst. Art. 39j ustawy o transporcie drogowym - niezbędnego celem uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej dla kierowców pojazdów mechanicznych.